Hasnol, Muhammed Zakariya, Mohd Faridh Ahmad Zaharuddin, Wan Fahmin Faiz Wan Ali, Safian Sharif, and Sehun Rhee. 2023. “ASSESSMENT OF FRICTION STIR WELDING: AN OVERVIEW”. Jurnal Mekanikal 45 (2):23-38. https://doi.org/10.11113/jm.v45.456.